ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ - ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ

ಚಿತ್ರ: ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ
ಸಂಗೀತ : ಹಂಸಲೇಖ
ರಚನೆ : ಹಂಸಲೇಖ
ಗಾಯಕ : ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ , ಚಿತ್ರ 
ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ
ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ
ತಾಯಿ ತಂದ ಜನ್ಮದಿಂದ ಜಗದಾನಂದ
ಗುರುವು ತಂದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಜನುಮನಂದ
ನಿ ರೀ ... ರೀ ... ರೀ ... ನಿ ರೀ ... ನಿ ... ರೀ ...
ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ... ಪರಮಾನಂದ
ಬಾಳಿನ ಜೊತೆ ಬಂದ ಸಕಲಕು ಸಮನಾದ ಮಡದಿಯ ನೆರಳಿಂದ ಧರ್ಮಾನಂದ
ಹೃದಯದ ನೋವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಧೆ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ವರ ನಗಿಸುವುದೇ ಮನುಜಾನಂದ
ಬೆಲ್ಲದ ಕನದೊಳಗೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಇರುವ ...
ಬೆಲ್ಲದ ಕನದೊಳಗೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಇರುವ, ಬಾಳು ತಂದ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ
ನಿ ರೀ ... ರೀ ... ರೀ ... ನಿ ರೀ ... ನಿ ... ರೀ ...
ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ... ಪರಮಾನಂದ
ವಂಶದ ಲತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಶದ ಸುಮವಾಗಿ ಅರಳುವ ಮಗನಿಂದ ಮಧುರಾನಂದ
ಬೆಳೆಯುವ ಶಶಿಯಂತೆ ಮಗನು ಮೆರೆದಾಗ ಹೆತ್ತೆವರ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾನಂದ
ದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಫಲದಲ್ಲಿ ಮಗನು
ದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಫಲದಲ್ಲಿ ಮಗನು, ನೂರು ಕಾಲ ಬಾಳಿದಾಗ ಪುನ್ಯಾನಂದ
ನಾವು ತಂದ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲೇ ನಮಗಾನಂದ 
ನಿ ರೀ ... ರೀ ... ರೀ ... ನಿ ರೀ ... ನಿ ... ರೀ ...
ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ... ಪರಮಾನಂದ

ಪರಮಾನಂದ… ಪರಮಾನಂದ
!-- Facebook share button Start -->

ಪವಡಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ - ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ

ಚಿತ್ರ : ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ
ಗಾಯಕ : ಎಸ್ ಪಿ . ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯ 
ಪವಡಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ
ಮನವೆಂಬ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ
ಪವಡಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ... ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ 
ರಾಮನಿಗೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಲಾಲಿ ಹಾಡಿದ ರೀತಿ
ಅನಸೂಯೆ ಜೋಗುಳವ ಹಾಡಿ ನಲಿದ ರೀತಿ
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪಾಡಿ ... ಪಾದ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿ ...
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪಾಡಿ ... ಪಾದ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿ ...
ಧನ್ಯನಾಗುವೆ ಇಂದು ಕರುಣಿಸೋ ದಯ ಮಾಡಿ 
ಪವಡಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ
ಮನವೆಂಬ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ
ಪವಡಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ... ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ 
ಇರುಳು ಮುಗಿಯದೆ ಇರಲಿ .. ಹಗಲು ಮೂಡದೆ ಇರಲಿ ..
ಅನುಗಾಲ ಸೇವೆ ಸಾಗುತಲೇ ಇರಲಿ
ಭಕ್ತಿ ಅರಿತವನಲ್ಲ .. ಮುಕ್ತಿಯೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ
ಭಕ್ತಿ ಅರಿತವನಲ್ಲ .. ಮುಕ್ತಿಯೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಕಾಣದೆ ಜೀವ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ನಿಲ್ಲದಯ್ಯ 
ಪವಡಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ
ಮನವೆಂಬ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ
ಪವಡಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ... ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ 

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ... ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ 
!-- Facebook share button Start -->

ಕಂಬದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗೊಂಬೆಯೇ - ನಾಗಮಂಡಲ

ಚಿತ್ರ : ನಾಗಮಂಡಲ
ಸಂಗೀತ : ಸಿ ಅಶ್ವಥ್
ಗಾಯಕಿ : ಸಂಗೀತಾ ಕಟ್ಟಿ 
ಕಂಬದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗೊಂಬೆಯೇ ... ನಂಬಲೇನ ನಿನ್ನ ನಗೆಯನ್ನ
ಬಿತ್ತಿಯ ಮ್ಯಾಲಿನ ಚಿತ್ತಾರವೇ ... ಚಿತ್ತ ಗೊಟ್ಟ ಹೇಳೇ ಉತ್ತಾರವ
ಒಬ್ಬಳೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಿಬ್ಬು ಗೊಂಡಿಹೇನ ... ಮಬ್ಬು ಹರಿಯುವುದೇನ
ಹಬ್ಬವಾಗುವುದೆನಾ
ಕಂಬದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗೊಂಬೆಯೇ ... ನಂಬಲೇನ ನಿನ್ನ ನಗೆಯನ್ನ
ಬಿತ್ತಿಯ ಮ್ಯಾಲಿನ ಚಿತ್ತಾರವೇ ... ಚಿತ್ತ ಗೊಟ್ಟ ಹೇಳೇ ಉತ್ತಾರವ
(ನೀರೋಳೆಯ ನಿಗಿ ಕೆಂಡ ಸತ್ಯವೇ
ಅಭ್ಯಂಜನವಿನ್ನು ನಿತ್ಯವೇ
ಒಳ್ಳೇ ಗಮಗುಡುತಿಯಲ್ಲೇ ಸೀಗೆಯೇ
ನಿನ್ನ ವಾಸನೆಯೇ ಹರಡಿರಲಿ ಹೀಗೆಯೇ )-2
ಒಬ್ಬಳೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಿಬ್ಬು ಗೊಂಡಿಹೇನ ... ಮಬ್ಬು ಹರಿಯುವುದೇನ
ಹಬ್ಬವಾಗುವುದೆನಾ
(ಒಪ್ಪಿಸುವೆ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಭಗವಂತ
ನೆಪ್ಪಿಲೆ ಹರಸುಣಗಿ ಇರಲೆಂತ
ಕರ್ಪೂರವ ಬೆಳಗುವೆ ದೇವನೇ
ತಪ್ಪದೇ ಬರಲೆನ್ನ ಗುಣವಂತ)-2
ಒಬ್ಬಳೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಿಬ್ಬು ಗೊಂಡಿಹೇನ ... ಮಬ್ಬು ಹರಿಯುವುದೇನ
ಹಬ್ಬವಾಗುವುದೆನಾ

ಕಂಬದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗೊಂಬೆಯೇ ... ನಂಬಲೇನ ನಿನ್ನ ನಗೆಯನ್ನ
ಬಿತ್ತಿಯ ಮ್ಯಾಲಿನ ಚಿತ್ತಾರವೇ ... ಚಿತ್ತ ಗೊಟ್ಟ ಹೇಳೇ ಉತ್ತಾರವ
!-- Facebook share button Start -->

ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬೇಡಿ - ಅಣ್ಣಾ ಬಾಂಡ್

ಚಿತ್ರ : ಅಣ್ಣಾ ಬಾಂಡ್
ಸಂಗೀತ : ವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ
ರಚನೆ : ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್
ಗಾಯಕ : ವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ
ತಾರಾಗಣ : ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ , ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ, ನಿಧಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ 
ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಲವ್ವು ಆಯ್ತದೆ
ಲವ್ವು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ
ಹುವ್ವಾ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತದೆ
ತಡನ್ ಟನ್ ಡಾನ್
ಗಿಫ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಖರ್ಚು ಆಯ್ತದೆ
ಲಿಫ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ
ಜಾಸ್ತಿ ನಗ್ಬೇಡಿ ತುಟಿ ನೋಯ್ತದೆ
ತಡನ್ ಟನ್ ಡಾನ್
ಬರುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ... ಹೋಗುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ
ಸೆನ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು
ಯಾಕಲೇ ಯಾಕಲೇ ... ಎತ್ತಲೇ ಎತ್ತಲೇ
ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಲವ್ವು ಆಯ್ತದೆ
ಲವ್ವು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ
ಹುವ್ವಾ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತದೆ
ತಡನ್ ಟನ್ ಡಾನ್
ಕನ್ನಡಿಗೆ ನಾನ್ ಕಣ್ಣು ಹೊಡಿತೀನಿ
ಲೈಟು ಕಂಬಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತೀನಿ
ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ತಲೆ ಬಾಚ್ತೀನಿ
ತಡನ್ ಟನ್ ಡಾನ್
ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಯಾಮಾರಿ, ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಚಿಟ್ಟೆನಾ ಬಿಟ್ಟಂಗ್ ಆಯ್ತದೆ
ಇವಳೊಮ್ಮೆ ನಕ್ಕರೇ ... ಫ್ರೀ ಸೈಟು ಸಿಕ್ಕರೇ ... ಸೆನ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಾಜು ಮಹಲು ಕಟ್ಟಲೇ ಕಟ್ಟಲೇ
ಎತ್ತಲೇ ಎತ್ತಲೇ …
ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಲವ್ವು ಆಯ್ತದೆ
ಲವ್ವು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ
ಹುವ್ವಾ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತದೆ
ತಡನ್ ಟನ್ ಡಾನ್
ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೋದರೆ ಸಂಬ್ಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಬ್ಯಾಂಕಿಗ್ ಹೋದರೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಪ್ರೀತಿಯೋಳಗದೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ
ತಡನ್ ಟನ್ ಡಾನ್
ಲವ್ವು ಕಂಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ದೇನೆ , ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತದೆ
ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋದರೆ ,
ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಮಾನ್ಯರೇ, ಸೆನ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡ್ಗಿ ನಂಗೆ ಬೈತಾಳೆ ಬೈತಾಳೆ
ಎತ್ತಲೇ ... ಎತ್ತೋಲೆ 

ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಲವ್ವು ಆಯ್ತದೆ
ಲವ್ವು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ
ಹುವ್ವಾ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತದೆ
ತಡನ್ ಟನ್ ಡಾನ್
ಗಿಫ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಖರ್ಚು ಆಯ್ತದೆ
ಲಿಫ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ
ಜಾಸ್ತಿ ನಗ್ಬೇಡಿ ತುಟಿ ನೋಯ್ತದೆ
ತಡನ್ ಟನ್ ಡಾನ್
!-- Facebook share button Start -->

ಆಲೋಚನೆ ಆರಾಧನೆ - ರೋಮಿಯೋ

ಚಿತ್ರ : ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ
ರಚನೆ : ಕವಿರಾಜ್
ಗಾಯಕಿ : ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ 
ಆಲೋಚನೆ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಂದೇನೆ
ಆಲಾಪನೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲಾ ನೀನೇನೆ
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದಾದರೆ ಖಂಡಿತ
ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅದ್ಭುತ
ಕನಸಿಗಿಂತ ಸೊಗಸು ನಿನ್ನ ಸನಿಹ
ಜಗವೇ ಸುಳ್ಳು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ವಿನಃ
ಯಾರೋ ನನಗೆ ನೀನು 
ಆಲೋಚನೆ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಂದೇನೆ
ಆಲಾಪನೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲಾ ನೀನೇನೆ
ಆದಮೇಲೆ ನಂಗೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ
ನನ್ನ ಬಾಳು ಆಯಿತಲ್ಲ ರಸಮಯ
ನಿಜದಲಿ ನೀನು ... ಮನುಜನೋ ಗಂಧರ್ವನೋ
ಸಾಕು ಸಾಕು ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಅಭಿನಯ
ನೋಡಿ ಕೂಡ ನೋಡದಂತೆ ನಡಿದೆಯಾ
ಹುಡುಗಿಯ ಹೀಗೆ ಹೆದರಿಸ ಬೇಡ ಕಣೋ
ಅಂದು ನೀನು ಆಗುಂತಕ ... ಇಂದು ನೀನೇ ನನ್ನಾ ಸಖಾ
ಕನಸಿಗಿಂತ ಸೊಗಸು ನಿನ್ನಾ ಸನಿಹ
ಜಗವೇ ಸುಳ್ಳು ನನಗೆ ನಿನ್ನಾ ವಿನಃ
ಯಾರೋ ನನಗೆ ನೀನು
ಆಲೋಚನೆ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಂದೇನೆ
ಆಲಾಪನೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲಾ ನೀನೇನೆ
 ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆ ಹಿಂಡುವಂತ ಸಲುಗೆಯ
ಬೇಗ ಬೇಗ ನಂಗೆ ನೀನು ಕೊಡುವೆಯ
ತಡೆದರೆ ಇನ್ನು ತಡೆಯೆನು ನಾ ನನ್ನನು
ನಿಂಗೆ ತಾಗಿ ನಿಂತ ವೇಳೆ ತಳಮಳ
ಸೋನೆ ಸೋಕಿ ಆದ ಹಾಗೆ ಹಸಿ ನೆಲ
ಬೆವರುವೆ ಯಾಕೋ ... ಅರಳುವೆ ನಾನೆತಕೋ
ಕೇಳೋ ಆಸೆ ಆಲಿಂಗನ ... ಯಾಕೋ ನಾಚಿ ನೀರಾದೆನಾ 

ಕನಸಿಗಿಂತ ಸೊಗಸು ನಿನ್ನಾ ಸನಿಹ
ಜಗವೇ ಸುಳ್ಳು ನನಗೆ ನಿನ್ನಾ ವಿನಃ
ಯಾರೋ ನನಗೆ ನೀನು
!-- Facebook share button Start -->

ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ - ಸತ್ಯವಾನ್ ಸಾವಿತ್ರಿ

ಚಿತ್ರ : ಸತ್ಯವಾನ್ ಸಾವಿತ್ರಿ
ಸಂಗೀತ : ಗುರುಕಿರಣ್
ಗಾಯಕಿ ; ಲಕ್ಷ್ಮಿ 
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಹಾರಿತು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸೇರಿತು
ಎವ್ರಿಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕದ್ದೆ ನೀ ನನ್ನ ಮೆಲ್ಲ
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಹಾರಿತು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸೇರಿತು

ಸದ್ದೇ ಇಲ್ಲದೇ .. ನಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲದೇ ... ಒದ್ದಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ
ಕದ್ದು ನೋಡಿದೆ ... ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದೆ... ಎದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿದೆ
ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಾ ನಿಂತರೂನು ಕಾಣುವೆ ನಂಗೆ ನೀನು
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಹಾರಿತು
ಲವ್ ಯೂ ಕಣೋ .... ... ಲವ್ ಯೂ ಕಣೋ .... ...
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಹಾರಿತು

ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ... ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ... ಅಲ್ಲೆ ಬಂದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದೆ
ಸುಳ್ಳೆ ಆದರೂ ... ಒಲ್ಲೆ ಎಂದರೂ... ಲಲ್ಲೆ ಗರೆದು ಮಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಸುವೆ -
ಕಂಡೆನು ನಿನ್ನನೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ... ಎಲ್ಲಾ ಚಾನ್ನಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಹಾರಿತು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸೇರಿತು
ಎವ್ರಿಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕದ್ದೆ ನೀ ನನ್ನ ಮೆಲ್ಲ 
!-- Facebook share button Start -->

ಮಿಡಿವ ನಿನ್ನ -ರಾಜಧಾನಿ

ಚಿತ್ರ : ರಾಜಧಾನಿ
ಸಂಗೀತ : ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ
ಗಾಯಕ : ಸೋನು ನಿಗಮ್
ಗಾಯಕಿ : ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ 
ಮಿಡಿವ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇ ನಾ ಹಾಜರಿ
ದಿನವು ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವೆಯ ಖಾತರಿ
ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ ... ನವಿರಾಗಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ
ನನ್ನನು ಅಪಹರಿಸಿದೆ ನೀನು...
ಮಿಡಿವ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇ ನಾ ಹಾಜರಿ 
(ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚೆ ಕಾದೆ ಗೋಡೆ ... ಉದ್ದಿನ ಮೂಟೆ ಉರುಳೇ ಹೋಯ್ತು
ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿ ... ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟೆ )
ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ನೀನು ಅವಿತಿರುವಂತೆ ಖುಷಿಪಡುತಿದೆ ಮೈಮನ
ಚಂದ ಚಂದ ನೂರು ಕರೆಯನು ಮಾಡಿ ಪಿಸುಗುಡುತಿದೆ ಯೌವನ
ಋತುಮಾನಕು ಬಣ್ಣ ಬಂತು ... ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಯುತ
ಅತಿಯಾಸೆಗು ಭಾಷೆ ಬಂತು ... ಇನಿ ದನಿ ಕೇಳುತ
ಚೆಲುವಾಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಆಡಿಸಿ ... ನೆನಪಾಗಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಪೀಡಿಸಿ
ನನ್ನನು ... ಅಪಹರಿಸಿದೆ ನೀನು ... 
ಮಿಡಿವ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇ ನಾ ಹಾಜರಿ
ದಿನವು ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವೆಯ ಖಾತರಿ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ನುಡಿಯದೆ ನೀನುಕನವರಿಕೆಯ ಆಲಿಸು
ಎಂದೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಂತೆ ಕನಸನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು
ಅಪರೂಪದ ನಿನ್ನ ರೂಪ ... ಸಮೀಪವೇ ಕಾದಿದೆ
ದಿನ ರಾತ್ರಿಯು ಇನ್ನು ಇದೆ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ
ಅಂಗೈನೆ ಬೆರಳಿಂದ ಗೀರುತ ... ಮುದ್ದಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರುತ
ನನ್ನನು ... ಅಪಹರಿಸಿದೆ ನೀನು 

ಮಿಡಿವ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇ ನಾ ಹಾಜರಿ
ದಿನವು ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವೆಯ ಖಾತರಿ
!-- Facebook share button Start -->

ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಲಿ -ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್

ಚಿತ್ರ : ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್
ಸಂಗೀತ : ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
ಗಾಯಕ : ಸೋನು ನಿಗಮ್
ಗಾಯಕಿ : ಶ್ರೇಯ ಘೋಷಾಲ್
ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಲಿ ಚಂದ ಅನುಭವಕೆ
ಈಗಂತು ಹೃದಯದಲಿ ನಿಂದೇನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಮೋಹದ ರೂವಾರಿ ನೀನಲ್ಲವೇ
ಇನ್ನೇತಕೆ ಬೇಜಾರು ನಾನಿಲ್ಲವೇ
ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಲಿ ಚಂದ ಅನುಭವಕೆ
ಈಗಂತು ಹೃದಯದಲಿ ನಿಂದೇನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಜಾತ್ರೆಲೂ ಸಂತೆಲೂ ನೀ ಕೈಯ್ಯ ಬಿಡದಿರು
ಆಗಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತಿರು
ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ... ಹೇಗಂತ ಹೇಳೋದು
ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದೆ ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಾದು
ಸ್ವಪ್ನದ ಸಂಚಾರ ಸಾಕಲ್ಲವೇ
ಇನ್ನೇತಕೆ ಬೇಜಾರು ನಾನಿಲ್ಲವೇ
ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಲಿ ಚಂದ ಅನುಭವಕೆ
ಈಗಂತು ಹೃದಯದಲಿ ನಿಂದೇನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬರುವೆ ನಾ
ನೀನಿಟ್ಟ ಮುತ್ತುಂಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬಡತನ
ಗಸ್ತು ಹೊಡೆವ ಚಂದ್ರ ಬಂದ ಕೇಳುತ್ತ ಮಾಮೂಲು
ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋಣ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಸಾಲು
ನಿನ್ನಾಸೆಯು ನನ್ದೂನು ಹೌದಲ್ಲವೇ
ಇನ್ನೇತಕೆ ಬೇಜಾರು ನಾನಿಲ್ಲವೇ 

ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಲಿ ಚಂದ ಅನುಭವಕೆ
ಈಗಂತು ಹೃದಯದಲಿ ನಿಂದೇನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ
!-- Facebook share button Start -->

ಹಲೋ ೧ ೨ ೩ ಮೈಕು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ - ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ

ಚಿತ್ರ : ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ
ಸಂಗೀತ : ವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ
ಸಾಹಿತ್ಯ : ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್
ಗಾಯಕಿ : ಮಮತಾ ಶರ್ಮಾ
ಗಾಯಕ : ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ 
ಎಕ್ಸ್ಕುಸ್ ಮಿ .. ಊರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಇಲ್ಲಾ
ಅದಕಾಗಿ ಫ್ಯಾನು ಗೀನು ತಿರುಗೋದಿಲ್ಲ
ನಂದು ಬ್ಯಾಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ
ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೀ 
ಹಲೋ ಮೈಕು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್
ಪ್ರಿಯ ಗಂಡಸ್ರೇ ಗುಡ್ಡು ಇವಿನಿಂಗ್
ನಾನು ತುಂಬಾ ತುಂಟಿ ಹೆಣ್ಣು
ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು
ಕಳ್ಳ ರಸಿಕರ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಪ್ಲೀಸು ಹತ್ರ ಬನ್ರಿ
ನಾನು ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಚಾಲಿ
ನವ ಹುಡುಗರ ಹುಡುಕೋ ಸಂಚಾರಿ 
ಹಲೋ ಮೈಕು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್
ಪ್ರಿಯ ಗಂಡಸ್ರೇ ಗುಡ್ಡು ಇವಿನಿಂಗ್
ನಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಸೌನ್ಡಿನಲ್ಲು ನನ್ನ ಹೆಸರೈತೆ
ಕದ್ದು ಸೆದೊ ಬೀಡಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಹೊಗೆಯೈತೆ
ಹಲೋ ... ಮೇಡಂ
ಹುಡುಗೀರಿಲ್ಲದೆ ಕುರುಡು ಯೌವನ
ಬನ್ರಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ
ಹುಡುಗರ ನಿಯತ್ತು ನಂಬುವದೆ ಎಡವಟ್ಟು
ಹಿರೋಯಿನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೋಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು
ಹಾಳು ಹರೆಯ ಡೆಸು.. ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ರೆ ಹೆವಿ ಲಾಸ್ಸು
ನಾನು ಊರು ಬಿಡುವ ಮೊದಲೇ.. ಪ್ಲೀಸು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ
ನಾನು ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಚಾಲಿ .. ನಿಮ್ ಎದೆಗೆ ಬಿಡಲೇ ರಂಗೋಲಿ 
ಹಲೋ ಮೈಕು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್
ಪ್ರಿಯ ಗಂಡಸ್ರೇ ಗುಡ್ಡು ಇವಿನಿಂಗ್
ನನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಲೈಫು
ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಬಯ್ಯಲ್ವಾ ವೈಫು
ಹೆಲ್ಲೊ ... ಮೇಡಂ ...
ಮೋಹ ದಾಹಕೆ .. ಒಂದೇ ಕಾರಣ ...
ಮದುವೆ ಇಲ್ಲದ ಖಾಲೀ ಜೀವನ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಮಾಡುವುದೇ ಕರೆಕ್ಟು
ಬಾಳೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಪೋಲಿ ಜೋಕು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ನೀವು ನಕ್ಕು
ನನ್ನ ಹಾಡು, ನನ್ನ ಡಾನ್ಸು ಕಣ್ಣು ಎತ್ತಿ ಸೀದ ನೋಡು
ರಾತ್ರಿ ಕದ್ದು ನೋಡಿ ಹಗಲು ಪ್ಲೀಸು ಬಯ್ಯಬೇಡಿ 
ನಾನು ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಚಾಲಿ
ನವ ಹುಡುಗರ ಹುಡುಕೋ ಸಂಚಾರಿ 

ನಾನು ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಚಾಲಿ
ನವ ಹುಡುಗರ ಹುಡುಕೋ ಸಂಚಾರಿ 
!-- Facebook share button Start -->