The People's Princess-Diana- Last

The People's Princess-Diana-Part 3

 

ಡಯಾನಾ ಆಂಡ್ ಕೇಟ್ ಮಿಡ್ಲಟನ್ ಇವ್ರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆಟರ್ರು ಅಂದ್ರೇ, ಕೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಉತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರಾ.. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಚಾರ್ಸ್ಲ್ ನ್ನ ಮದ್ವೆಯಾಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಯಾನಾ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 20. ಆದ್ರೆ ಕೇಟ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಕೇಟ್ ಮದ್ವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಯಾನಾಗಿಂತ 9 ವರ್ಷದೊಡ್ಡವಳು. ಅಂದ್ರೆ ಕೇಟ್ ಗೆ ಈಗ 29ವರ್ಷ. ಡಯಾನಾ ಮದ್ವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗೆ 32. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ಡಯಾನಾ 12 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವಳು. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಯಾನಾರ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೇಟ್ ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲಾ.. ಮೇಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕರು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇಟ್ ವಿಲಿಯಂಗಿಂತ 5 ತಿಂಗಳು ದೊಡ್ಡವಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಬ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹವಿದೆ ಮೇಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಯಾನಾರಿಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್.

ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಟ್ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ಬಹಳಕಾಲ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದವರು, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಓದಿದವರು, ಒಂದೇ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನ ಉಳ್ಳವರು. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದವರು. 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೆಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅಘಾತವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗೇ ಮತ್ತೇ ಇವ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಿದೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಡಯಾನಾ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನ ಮಧ್ಯೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಆರು ತಿಂಗಳು ಸುತ್ತಾಡಿ ಡಾಯಾನಾ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮದ್ವೆಯಾಗಿದ್ರು. ಅದು ಬರೀ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ, ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅಂತ ಅರೆಯೋಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಮದ್ವೆಯಾಗಿತ್ತು..

ಇನ್ನು ಕೇಟ್ , ಡಯಾನಾಳಂತೆ ಬಡತನವನ್ನ ಕಂಡವಳಲ್ಲ. ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೂ, ಕೇಟ್ ಸೇಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಮಿಲೇನಿಯರ್ ಮೈಕಲ್ ರ ಮಗಳು. ಕೇಟ್ ಗೆ ಡನಾಗೆ ಇದ್ದಂತ ಕೆಟ್ಟ ಬಾಲ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕೇಟ್ ಡಯಾನಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿಕೊಂಡವಳು. ಡಯಾನಾ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವಳು. ಆದ್ರೆ ಕೇಟ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ವಿಲಿಯಂನಂತೆ ಆಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಕೇಟ್ ಒಬ್ಬ ಪಾಪುಲರ್ ಮಾಡಲ್, ಡಾನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ.

ಹೀಗಾಗಿ ಇವ್ರ ಮದ್ವೆ ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳುವಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ, ಸೋ ಕೇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಯಾನಾ..ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ..?.


!-- Facebook share button Start -->

The People's Princess-Diana-Part 3

The People's Princess-Diana -Part 2

The People's Princess-Diana- Part 1

ಅದು ಜುಲೈ 29, 1981. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಯಾನಾರ ಮದ್ವೆ ದಿನ. ಸುಂದರ ಗೌನನ್ನ ತೊಟ್ಟ ಡಯಾನಾ ಅಕ್ಷರಶಃ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮೇಲಾಗಿ ಸಿಂಡ್ರೆಲ್ಲಾದೇ ರೂಪು. ಅಂದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನ ಕೈಹಿಡಿದ ಡಯಾನಾಳ ವಯಸ್ಸು ಜಸ್ಟ್ 20. ಮತ್ತು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆಕೆಗಿಂತ 12 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯನಾಗಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಾಸ್ 32.

ಇವ್ರು ಅಂದು ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೌನ್ ಆಗಿದ್ರು. 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡಯಾನಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಳು. ಅವ್ಳು ಲಂಡನ್ ಜನತೆಯ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಭಿಶಕ್ತ ರಾಣಿಯಾಗೇ ಮರೆದಳು. ಆ ಮದ್ವೆ ನಡೆದು 3 ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಆದ್ರೂ ಇಂದಿಗೂ ಲಂಡನ್ ಜನ ಆ ರಾಯಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಡಯಾನಾಳ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಹೊಗಳುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹ್ಜ್ಞಾಂ ಅಂದ್ಹಾಗೆ, ಡಯಾನಾ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಗೌನ್ ನ ಉದ್ದ 25 ಫೀಟ್ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಗೌನ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.


 ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲೇ ಮದ್ವೆಗೆ ಮೊದಲು ಕೆಲ್ಸಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಈಕೆ, ಈಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಮೊದಲ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್, 100 ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ರಾಜಕುಮಾರಿ.


 ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಲಂಡನ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಡಯಾನಾ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 20 ವರ್ಷದ ಏಕೈಕ ವರ್ಜಿನ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಈಕೆ..!
!-- Facebook share button Start -->

The People's Princess-Diana -Part 2


The People's Princess-Diana- Part 1

ಭೇಟಿಯಾದ ದಿನವೇ ಡಯಾನಾಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದ. ಐದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚನಂತಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಒಂದು ದಿನ ಧೈರ್ಯಮಾಡಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಯಾನಾಳನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಖಿಲ್ಲನೆ ನಕ್ಕ ಡಯಾನಾ , ಪ್ರಿನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಲನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಸಫಾಯ, ವಿತ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇರುವ ರಿಂಗನ್ನ ತೊಡಿಸಿಯೋ ಬಿಟ್ಟ.  ಇವ್ರ ಎಂಗೇಜ್ ಮೆಂಟಾಗಿ 18 ದಿನಗಳಾದ್ರೂ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದೇಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನ ತಮ್ಮ ಆಂಡ್ರೂ
 ( ANDREW ) ಅನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲೇ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗಿ, ಇವಳನ್ನ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಯಾನಾ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಂಡ್ರೂ ನಂಬಿದ್ದ.

ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಇವ್ರ ಮದ್ವೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಚಾರಕೊಟ್ರು. ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಡಯಾನಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಳು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಜಮನೆತನವನ್ನೇ ಮರೆಸಿಬಿಡುವಷ್ಟು. ಎವ್ರ ಮದ್ವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದೂ ಒಂದೇ ಕುತೂಹಲ ಡಯಾನಾ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾಳೆ.. ಯಾವ ಗೌನ್ ಹಾಕ್ತಾಳೆ,.. ಅವ್ರ ಹನಿಮೂನ್ ಎಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಕೊನೆಗೂ ಆ ದಿನ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ತು.

!-- Facebook share button Start -->

The People's Princess-Diana


ಆಕೆ ಡಯಾನಾ. ದಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್. ಹೌದು ಆಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೋಡಿಯೇ ಅಂತದ್ದು. ಬರೀ ತನ್ನ 20 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಲಂಡನ್ ನ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾದ ಡಯಾನಾ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು. ಆಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸ್ಟೈಲ್, ಆಕೆ ನಡೆದದ್ದೇ ದಾರಿ ಅನ್ನೋವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕೆ ಫೇಮಸ್. ಇಂದಿಗೂ ಆಕೆಯ ಮತ್ತಿನ ನೆಕ್ ಲೆಸ್, ಮದ್ವೆಯ ಡ್ರೆಸ್, ಆಕೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಶೂಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. 

ಡಯಾನಾ. ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಕೆಯ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಯಕ್ಷಿಣಿಯ ಕಥೆಯಿದ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗೇ ಇವಳನ್ನ ಸಿಂಡ್ರೆಲ್ಲಾಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಆ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಗೂ ತುಂಬಾ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿಗಳಿದ್ವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಡಯಾನಾ, ಲಂಡನ್ ನ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದವಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡಯಾನಾಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಮಲತಾಯಿಯೂ ಇದ್ದಳು. ಅದಕ್ಕಾಗೇ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಯಾನಾರನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸಿಂಡ್ರೆಲ್ಲಾ, ಅ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದೆಲ್ಲಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.


ಮದ್ವೆ ನಡೆಯುವ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಡಯಾನ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಡಯಾನ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಸುಂದರಿ. ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು ಆಕೆ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಳಾಗಿದ್ಳು. ಆಕೆ ಅದೇನೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ.. ಆಕೆಯ ಮಾತಿಗೆ, ಆಕೆಯ ನಡೆಗೆ, ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ರೂ, ಡಯಾನ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಡಿಫರೆಂಟಾಗಿದ್ಳು. ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಗಲೇರಿತ್ತು. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಡಯಾನಾ, ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಯಾನಾಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಕೆಯ ಅಕ್ಕನನ್ನ ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ.

!-- Facebook share button Start -->