ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬೇಡಿ - ಅಣ್ಣಾ ಬಾಂಡ್

ಚಿತ್ರ : ಅಣ್ಣಾ ಬಾಂಡ್
ಸಂಗೀತ : ವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ
ರಚನೆ : ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್
ಗಾಯಕ : ವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ
ತಾರಾಗಣ : ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ , ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ, ನಿಧಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ 
ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಲವ್ವು ಆಯ್ತದೆ
ಲವ್ವು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ
ಹುವ್ವಾ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತದೆ
ತಡನ್ ಟನ್ ಡಾನ್
ಗಿಫ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಖರ್ಚು ಆಯ್ತದೆ
ಲಿಫ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ
ಜಾಸ್ತಿ ನಗ್ಬೇಡಿ ತುಟಿ ನೋಯ್ತದೆ
ತಡನ್ ಟನ್ ಡಾನ್
ಬರುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ... ಹೋಗುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ
ಸೆನ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು
ಯಾಕಲೇ ಯಾಕಲೇ ... ಎತ್ತಲೇ ಎತ್ತಲೇ
ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಲವ್ವು ಆಯ್ತದೆ
ಲವ್ವು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ
ಹುವ್ವಾ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತದೆ
ತಡನ್ ಟನ್ ಡಾನ್
ಕನ್ನಡಿಗೆ ನಾನ್ ಕಣ್ಣು ಹೊಡಿತೀನಿ
ಲೈಟು ಕಂಬಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತೀನಿ
ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ತಲೆ ಬಾಚ್ತೀನಿ
ತಡನ್ ಟನ್ ಡಾನ್
ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಯಾಮಾರಿ, ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಚಿಟ್ಟೆನಾ ಬಿಟ್ಟಂಗ್ ಆಯ್ತದೆ
ಇವಳೊಮ್ಮೆ ನಕ್ಕರೇ ... ಫ್ರೀ ಸೈಟು ಸಿಕ್ಕರೇ ... ಸೆನ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಾಜು ಮಹಲು ಕಟ್ಟಲೇ ಕಟ್ಟಲೇ
ಎತ್ತಲೇ ಎತ್ತಲೇ …
ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಲವ್ವು ಆಯ್ತದೆ
ಲವ್ವು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ
ಹುವ್ವಾ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತದೆ
ತಡನ್ ಟನ್ ಡಾನ್
ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೋದರೆ ಸಂಬ್ಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಬ್ಯಾಂಕಿಗ್ ಹೋದರೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಪ್ರೀತಿಯೋಳಗದೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ
ತಡನ್ ಟನ್ ಡಾನ್
ಲವ್ವು ಕಂಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ದೇನೆ , ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತದೆ
ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋದರೆ ,
ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಮಾನ್ಯರೇ, ಸೆನ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡ್ಗಿ ನಂಗೆ ಬೈತಾಳೆ ಬೈತಾಳೆ
ಎತ್ತಲೇ ... ಎತ್ತೋಲೆ 

ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಲವ್ವು ಆಯ್ತದೆ
ಲವ್ವು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ
ಹುವ್ವಾ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತದೆ
ತಡನ್ ಟನ್ ಡಾನ್
ಗಿಫ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಖರ್ಚು ಆಯ್ತದೆ
ಲಿಫ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ
ಜಾಸ್ತಿ ನಗ್ಬೇಡಿ ತುಟಿ ನೋಯ್ತದೆ
ತಡನ್ ಟನ್ ಡಾನ್
!-- Facebook share button Start -->