ಹಲೋ ೧ ೨ ೩ ಮೈಕು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ - ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ

ಚಿತ್ರ : ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ
ಸಂಗೀತ : ವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ
ಸಾಹಿತ್ಯ : ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್
ಗಾಯಕಿ : ಮಮತಾ ಶರ್ಮಾ
ಗಾಯಕ : ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ 
ಎಕ್ಸ್ಕುಸ್ ಮಿ .. ಊರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಇಲ್ಲಾ
ಅದಕಾಗಿ ಫ್ಯಾನು ಗೀನು ತಿರುಗೋದಿಲ್ಲ
ನಂದು ಬ್ಯಾಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ
ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೀ 
ಹಲೋ ಮೈಕು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್
ಪ್ರಿಯ ಗಂಡಸ್ರೇ ಗುಡ್ಡು ಇವಿನಿಂಗ್
ನಾನು ತುಂಬಾ ತುಂಟಿ ಹೆಣ್ಣು
ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು
ಕಳ್ಳ ರಸಿಕರ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಪ್ಲೀಸು ಹತ್ರ ಬನ್ರಿ
ನಾನು ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಚಾಲಿ
ನವ ಹುಡುಗರ ಹುಡುಕೋ ಸಂಚಾರಿ 
ಹಲೋ ಮೈಕು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್
ಪ್ರಿಯ ಗಂಡಸ್ರೇ ಗುಡ್ಡು ಇವಿನಿಂಗ್
ನಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಸೌನ್ಡಿನಲ್ಲು ನನ್ನ ಹೆಸರೈತೆ
ಕದ್ದು ಸೆದೊ ಬೀಡಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಹೊಗೆಯೈತೆ
ಹಲೋ ... ಮೇಡಂ
ಹುಡುಗೀರಿಲ್ಲದೆ ಕುರುಡು ಯೌವನ
ಬನ್ರಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ
ಹುಡುಗರ ನಿಯತ್ತು ನಂಬುವದೆ ಎಡವಟ್ಟು
ಹಿರೋಯಿನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೋಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು
ಹಾಳು ಹರೆಯ ಡೆಸು.. ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ರೆ ಹೆವಿ ಲಾಸ್ಸು
ನಾನು ಊರು ಬಿಡುವ ಮೊದಲೇ.. ಪ್ಲೀಸು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ
ನಾನು ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಚಾಲಿ .. ನಿಮ್ ಎದೆಗೆ ಬಿಡಲೇ ರಂಗೋಲಿ 
ಹಲೋ ಮೈಕು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್
ಪ್ರಿಯ ಗಂಡಸ್ರೇ ಗುಡ್ಡು ಇವಿನಿಂಗ್
ನನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಲೈಫು
ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಬಯ್ಯಲ್ವಾ ವೈಫು
ಹೆಲ್ಲೊ ... ಮೇಡಂ ...
ಮೋಹ ದಾಹಕೆ .. ಒಂದೇ ಕಾರಣ ...
ಮದುವೆ ಇಲ್ಲದ ಖಾಲೀ ಜೀವನ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಮಾಡುವುದೇ ಕರೆಕ್ಟು
ಬಾಳೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಪೋಲಿ ಜೋಕು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ನೀವು ನಕ್ಕು
ನನ್ನ ಹಾಡು, ನನ್ನ ಡಾನ್ಸು ಕಣ್ಣು ಎತ್ತಿ ಸೀದ ನೋಡು
ರಾತ್ರಿ ಕದ್ದು ನೋಡಿ ಹಗಲು ಪ್ಲೀಸು ಬಯ್ಯಬೇಡಿ 
ನಾನು ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಚಾಲಿ
ನವ ಹುಡುಗರ ಹುಡುಕೋ ಸಂಚಾರಿ 

ನಾನು ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಚಾಲಿ
ನವ ಹುಡುಗರ ಹುಡುಕೋ ಸಂಚಾರಿ 
!-- Facebook share button Start -->