Deadliest Creatures- Puffer Fish

ಕಶೇರುಕಗದಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಡಾರ್ತ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂದ್ಕೋಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪು. ಫ್ರಾಗ್ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇನ್ನೋಂದಿದೆ. ಇದುವೇ ಪಫ್ಫರ್ ಪಿಶ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಶ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋ ಈ ಫಿಶ್ ಅಶ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಂತೆ. 


ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋದೋರೆಲ್ಲಾ ತಿಥಿ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನುರಿತ ಚೆಫ್ ಗಳಿಗಶ್ಟೇ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಯಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ 1996 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಶ ಒಟ್ಟು 44 ಜನರು ಈ ಪಫ್ಫರ್ ಫಿಶ್ ವಿಶದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರಂತೆ.

!-- Facebook share button Start -->